Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Cwrdd ar Tîm

Mae gweithwyr ieuenctid ni yn gyfeillgar, hawdd i fynd ato ac maent yma i helpu a gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau. Gallant gefnogi pobl ifanc gyda gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad, cyfleoedd cyffrous newydd a chael trafodaethau o gwmpas materion a allai fod yn effeithio nhw neu eu cyfoedion. Mae hawliau plant (yr UNCRC) wedi'u hymgorffori yn yr holl waith a wnawn gyda phobl ifanc ac mae’r bobl ifanc yn cael ei ymgynghorir gyda’r holl waith gyda ni.

Rheolwyr

  Dwyrain Caerdydd

   Cefnogaeth Dargedwyd

    Gogledd Threlai

     Gwaith Stryd

      Eastmoors

       Powerhouse

        Mentora Ieuenctid Ôl 16

         Darpariaeth Gynhwysol

          Tîm Cynnwys Actif

           Digidol

            Atal Digartrefedd ac Iechyd Meddwl

             Butetown

              Dweud Eich Dweud!

              Dweud Eich Dweud!

              Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

              Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

              Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

              Customer Review

              No reviews yet
              Write a review
              YPSafeguarding - Widget

              Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

              Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

              Cysylltwch â Ni:

              Ffôn: 07929651466
              E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

              FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

              Exit
              English
              Cysylltwch â ni:
              Ffôn: 02920 615260
              CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

              We use cookies to give you the best possible experience.

              By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.