Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Mwy o gymorth

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o rwydwaith o wasanaethau sy'n ceisio cefnogi pobl ifanc wrth iddynt bontio i’w bywyd fel oedolion. Mae'r rhwydwaith ehangach hwn yn cynnwys Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Ehangach. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: gwasanaethau addysg, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau gyrfaoedd a chyflogaeth, gwasanaethau chwaraeon a hamdden yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector eraill. Darperir rhywfaint o gymorth Gwasanaethau Ieuenctid gan wasanaethau cymorth ieuenctid ehangach yng Nghaerdydd. 

Mae rhan hon y wefan wedi'i chynllunio i gynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad gan asiantaethau partner sy'n cynnig gwasanaethau arbenigol yn eu meysydd dethol.  Os caiff pobl ifanc eu hysbysu'n briodol, gallant, yn eu tro, wneud penderfyniadau gwybodus ar faterion sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae'r holl sefydliadau y cyfeirir atynt yn rai credadwy ac rydym yn sicrhau ein bod yn gwirio'r dolenni'n rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr y gallwch gyrchu cymorth yn effeithiol. Nid ni sy’n rhedeg y gwasanaethau hyn, os oes unrhyw faterion yn codi, cysylltwch â'r sefydliad. Os ydych yn sefydliad a hoffech gael eich cynnwys yn yr adran hon, cysylltwch â ni drwy e-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.