Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Deaf Hub Wales

Deaf Hub Wales

Ein gweledigaeth yw darparu man lle gall y byddar gwrdd â ffrindiau, teulu, cydweithwyr, gweithwyr proffesiynol a darparu canolbwynt ar gyfer cefnogaeth, addysg, gweithgaredd cymdeithasol, therapi ac eiriolaeth mewn amgylchedd diogel.

Explore

Canolfan Cymuned Cathays

Canolfan Cymuned Cathays

Gweithgareddau cynhwysol i pobl ifanc trwy clybiau a darpariaeth ar ol ysgol

Explore

SNAP Cymru

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn elusen genedlaethol, unigryw i Gymru, a sefydlwyd ym 1986. Ei brif nod yw hyrwyddo addysg pobl yng Nghymru a chefnogi eu cynnwys.

Explore

Mencap Cymru

Mencap Cymru

Mencap Cymru yw llais anabledd dysgu yng Nghymru

Explore

Sense

Sense

I bawb sy'n byw gydag anableddau cymhleth. I bawb sy'n fyddarddall. Mae Sense yma i helpu pobl i gyfathrebu a phrofi'r byd.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.