Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Camddefnyddio Sylweddau

Emotional Wellbeing Service

Emotional Wellbeing Service

Pobl ifanc sydd yn cal profiadau gyda cyffuriau neu alcohol gallu cal cefnogaeth am ddim gan Emotional Wellbeing i helpu lleihau neu rhoi lan Sylweddau

Explore

ASH Cymru

ASH Cymru

Codi ymwybyddiaeth am yr effeithiau iechyd, cymdeithasol ac economaidd sy’n gysylltiedig ag ysmygu yng Nghymru - ein cenhadaeth yw creu Cymru ddi-fwg.

Explore

DAN 24/7

DAN 24/7

Mae llinell gymorth DAN 24/7 yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth a/neu gymorth o ran cyffuriau a/neu alcohol.

Explore

Y Gwasanaeth Lles Emosiynol

Y Gwasanaeth Lles Emosiynol

Gall pobl ifanc sy'n cael problemau gyda chyffuriau neu alcohol ddefnyddio’r Gwasanaeth Lles Emosiynol i gael cymorth proffesiynol a chyfrinachol yn rhad ac am ddim i'w helpu i leihau a/neu roi'r gorau i sylweddau

Explore

Siaradwch a Frank

Siaradwch a Frank

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am gyffuriau, eu heffeithiau a’r gyfraith.

Explore

Newid Alcohol DU

Newid Alcohol DU

Newid alcohol DU yw elusen arweiniol alcohol yn DU, weid creu or cydossdiad o Pryder Alcohol a Ymchwil Alcohol DU.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.