Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Cyllid

Cyngor Ariannol

Cyngor Ariannol

Os ydych yn cael trafferth rheoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, gwneud y gorau o incwm a rheoli dyledion.

Explore

Ymddiriedolawth Tywysog Cymru

Ymddiriedolawth Tywysog Cymru

Mae ein grantiau i bobl 16 - 30 oed yn chwalu’r rhwystrau ariannol sy’n eich atal rhag cymryd y cam nesaf i waith, addysg neu hyfforddiant.

Explore

DAF

DAF

Grant i helpu i dalu costau hanfodol fel bwyd, nwy, trydan, dillad neu siwrneiau brys os ydych chi’n wynebu caledi ariannol aruthrol.

Explore

Hybiau

Hybiau

Mae hybiau yn cynnig llawer o wasanaethau o dan yr unto o wasanaethau cyngor, budd-daliadau a thai yn ogystal â digwyddiadau cymunedol, hyfforddiant a mynediad i’r rhyngrwyd.

Explore

Buttle UK

Buttle UK

Rydyn ni’n cynnig grantiau a chymorth sy’n rhoi cyfle i blant sy’n agored i niwed.

Explore

Grant i'r Rhai Sy'n Gadael Gofal

Grant i'r Rhai Sy'n Gadael Gofal

Gallwch gael lwfans sefydlu (neu grant i’r rhai sy’n gadael gofal fel y’i gelwir hefyd) i’ch helpu i brynu eitemau hanfodol pan fyddwch yn symud i’ch cartref eich hun.

Explore

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru.

Explore

Glasspool

Glasspool

Mae Ymddiriedolaeth Glasspool yn un o’r ychydig o elusennau sy’n rhoi grantiau i unigolion sydd heb unrhyw gyfyngiadau o ran y math o fuddiolwr.

Explore

Turn2us

Turn2us

Mae Turn2us yn elusen genedlaethol sy’n helpu pobl sy’n wynebu caledi ariannol i gael gafael ar fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaeth cymorth.

Explore

SpeakEasy

SpeakEasy

Cyngor a chymorth ariannol gan weithwyr cyfreithiol hyfforddedig.

Explore

Taith

Taith

Rhaglen gyfnewid ryngwladol newydd Cymru ar gyfer dysgu yw Taith, sy’n creu cyfleoedd i deithio, gwirfoddoli, dysgu a chael profiadau all newid bywydau.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.