Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Digartrefedd

Llamau

Llamau

Cyfle i gael help a chymorth cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch, p’un ai a ydych angen help gyda digartrefedd eich hun neu yn adnabod rhywun sydd angen help.

Explore

Shelter Cymru

Shelter Cymru

Rydyn ni’n gweithio ar ran pobl sydd angen tai drwy gynnig cyngor arbenigol, annibynnol am ddim ac rydym yn ymgyrchu i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl yng Nghymru rhag cael cartref boddhaol, diogel.

Explore

Huggard

Huggard

Y brif ganolfan yng Nghymru ar gyfer pobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd.

Explore

Canolfan Dewisiadau Tai

Canolfan Dewisiadau Tai

Os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl drwy ffonio 029 2057 0750.

Explore

Bws Byddin Yr Iachawdwriaeth

Bws Byddin Yr Iachawdwriaeth

Mae’n gweithredu rhwng 6.30pm a 8.30pm ar ddydd Sul, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau gan barcio wrth ganolfan ddinesig Caerdydd yn agos at yr Amgueddfa Genedlaethol a Phlas-y-Parc.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.