Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Children's rights

Caerdydd Sydd yn dda i blant

Caerdydd Sydd yn dda i blant

Ein nod yw gwneud Caerdydd yn Ddinas sy'n Gyfeillgar i Blant Ein huchelgais yw i Gaerdydd gael ei chydnabod yn Ddinas sy'n Gyfeillgar i Blant

Explore

Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Rydym ni, fel cyngor cynrychioliadol ar gyfer plant 11-25 oed, yn eiriol dros newid cadarnhaol a hawliau plant ledled y ddinas.

Explore

Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Explore

Cofrestrwch i Bleidleisio

Cofrestrwch i Bleidleisio

Bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau’r Senedd yn 2021, fel rhan o’r newidiadau mwyaf i’r broses ddemocrataidd yng Nghymru mewn hanner canrif.

Explore

Send Ieuenctid Cymru

Send Ieuenctid Cymru

Senedd Ieuenctid Cymru: Rydym am i'ch llais gael ei glywed fel rhan o'r broses ddemocrataidd yng Nghymru

Explore

Plant yng Nghymru

Plant yng Nghymru

Plant yng Nghymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru

Explore

UNICEF

UNICEF

Mae UNICEF yn gweithio mewn mwy na 190 o wledydd a thiriogaethau i gyrraedd y plant a'r glasoed mwyaf difreintiedig

Explore

Cyngor Ieuenctid Prydain

Cyngor Ieuenctid Prydain

Rydym yn grymuso pobl ifanc ledled y DU i ddweud eu dweud a chael eu clywed.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.