Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Iechyd Rhywiol

Gwasanaeth Perthnasoedd Iach

Gwasanaeth Perthnasoedd Iach

Gwasanaeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd arbenigol a chyfrinachol yn benodol ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Explore

Cymru Chwareus

Cymru Chwareus

Profi gartref am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol

Explore

Brook

Brook

Brook yw’r unig elusen genedlaethol sy’n cynnig gwasanaethau iechyd rhywiol clinigol a gwasanaethau addysg a lles i bobl ifanc.

Explore

Adran Iechyd Rhywiol

Adran Iechyd Rhywiol

Mae’r Adran Iechyd Rhywiol yn darparu gwasanaeth iechyd rhywiol cynhwysfawr ledled Caerdydd a’r Fro.

Explore

Cynllun Cerdyn - C

Cynllun Cerdyn - C

Mae Cynllun Cerdyn C YMCA Caerdydd yn gynllun cydlynol sy’n dosbarthu condomau am ddim ar gyfer pobl ifanc 13-25 oed ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Explore

Sex Wise

Sex Wise

Rydym ni yma i roi cyngor gonest i chi am atal cenhedlu, beichiogrwydd, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a phleser.

Explore

Dinas Caerdydd Cicio

Dinas Caerdydd Cicio

Mae sesiynau Cicio Uwch Gynghrair Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhoi mynediad i bêl-droed am ddim i bobl ifanc rhwng 14-19 oed

Explore

Sound Progression

Sound Progression

Mae Sound Progression yn sefydliad yng Nghaerdydd sy'n ymroddedig i wella bywydau pobl ifanc.

Explore

URDD

URDD

Urdd Gobaith Cymru is a national voluntary youth organisation

Explore

YMCA

YMCA

Mae ein prosiectau ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a difyr i bobl ifanc yn y gymuned leol.

Explore

Ministry of Life

Ministry of Life

Mae MOL yn ymwneud â defnyddio cerddoriaeth a'r celfyddydau fel offeryn ymgysylltu i rymuso pobl ifanc.

Explore

Chwaraeon Caerdydd

Chwaraeon Caerdydd

Yn Sport Caerdydd ein gweledigaeth yw i Gaerdydd fod yn Ddinas weithgar lle gall pawb gael mwynhad gydol oes o chwaraeon

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.