Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

LGBTQ+

Umbrellas

Umbrellas

Clwb ieuenctid LHDTC+ sydd yn rhedeg ar nos wener yn Canolfan Ieuenctid Eastmoors

Explore

Stonewall

Stonewall

Mae Stonewall Cymru yn ymgyrchu dros gydraddoldeb pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol ledled Prydain.

Explore

Pride Cymru

Pride Cymru

Mae Pride Cymru yn elusen a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n gweithio i gael gwared ar wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hil, crefydd neu allu.

Explore

Dyn Wales

Dyn Wales

Mae prosiect Dyn Cymru Ddiogelach yn cynnig cymorth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol sy’n cael eu cam-drin gan eu partner.

Explore

Glitter Cymru

Glitter Cymru

Mae Glitter Cymru yn grŵp sy’n cwrdd yn gymdeithasol yng Nghaerdydd ar gyfer pobl Ddu, Asiaidd a Phobl o Leiafrifoedd Ethnig (BAME) sy'n Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT+).

Explore

Trans*From Youth Cymru

Trans*From Youth Cymru

Prosiect tair blynedd sydd â’r nod o wella’r ddealltwriaeth o hunaniaethau traws* a rhywedd anneuaidd ymhlith gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc ledled Cymru.

Explore

Switchboard

Switchboard

Mae Switchboard yn wasanaeth clust i wrando cyfrinachol ar gyfer cymunedau Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. Rydym yn cynnig cymorth drwy ein llinell gymorth, e-bost a gwasanaeth negeseua gwib, o 10am-10pm bob dydd.

Explore

Impact Cathays

Impact Cathays

Grŵp ieuenctid LHDTC+ 52 wythnos y flwyddyn. Amgylchedd cyfeillgar a diogel sy’n eich galluogi i ddod yn ffrindiau gyda phobl o’r un anian, wrth gymdeithasu, cymryd rhan mewn chwaraeon, celf a chrefft, cymryd rhan mewn gweithdai ac weithiau teithiau ac arhosiadau preswyl.

Explore

Mermaids

Mermaids

Helpu plant, pobl ifanc o ryweddau amrywiaethol a’u teuluoedd ers 1995.

Explore

Bi Cymru

Bi Cymru

Croeso i Bi Cymru - Rhwydwaith Cymru ar gyfer pobl ag atyniad at fwy nag un rhyw a phobl sy'n credu y gallent fod yn ddeurywiol.

Explore

Belong

Belong

Mae Belong yn rhedeg gweithdai i bobl ifanc trawsryweddol 12-16 a 17-25 oed yng nghanol Caerdydd.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.