Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i wella datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol drwy gynnig cyfleoedd, gweithgareddau, profiadau, cymorth gwybodaeth ac arweiniad sy'n galluogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial unigryw. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnig cynnig cyffredinol ac ymyrraeth wedi'i thargedu.

Dysgu Fwy

Cardiff Branding

MEET THE TEAM - MANAGERS

JAMES HEALAN

Youth Service Manager

LAURA WILLIAMS

Youth Service Manager

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - ACTIVE INVOLVEMENT

CANDICE DYER

Senior Youth Officer

Chloe Burrage

Youth Support Worker

CIAN OWEN

Youth Work Co-ordinator– Participation

NEL PHILP

Mindhub Co-ordinator

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - BUTETOWN

LEE RICHARDS

Senior Youth Officer

CHRISTOPHER GLASSETT

Youth Mentor- Radyr Comprehensive School

ZOE SEXTON

Youth Mentor- Mary Immaculate High School

STEPHEN ALABI

Assistant Youth Support Worker

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - CARDIFF EAST

CLARE BARNETT

Senior Youth Officer

DEAN ALI

Youth Mentor - Cantonian High School

WAYNE PALFREY

Youth Support Worker

GAIL OYLER

Assistant Youth Support Worker

THERESA SULLIVAN

Youth Mentor- St Illtyd's Catholic High School

JOE JONES

Youth Mentor- Eastern High School

NEL PHILP

Youth Support Worker

EMMA TUMELTY

Leader in Charge

EBONIE PRICE

Corporate Trainee

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - DIGITAL

DAYLE LUCE

Senior Youth Officer

EDUARDO DJISSULE

Leader in Charge

JAG LANDA

Corporate Apprentice

AERONWY WITHERS

Youth Support Worker

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - EASTMOORS

PAUL DUFFY

Senior Youth Officer

DARRYL PAYNE

Leader in Charge

PAIGE BARTLETT

Assistant Youth Support WorkerYouth Support Worker - Pupil I

SABRINA ISLAM

Assistant Youth Support Worker

LEE KENDRICK

Youth Mentor- Whitchurch High School

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - GRASSROOTS

DAN WILSON

Senior Youth Officer

Sasha Griffiths

Youth Support Worker

LOUISE COOMBS

Youth Support Worker

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - HOMELESSNESS PREVENTION AND EMOTIONAL HEALTH

SIMON EVANS

Senior Youth Officer

NAIDYNE DEBONO

Resilience Worker

TAZMIN ROWE-ANTHONY

Resilience Worker

ELINOR MAHONEY

Corporate Trainee

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - INCLUSION

SHAKILAH MALIK

Senior Youth Officer

DAVID BAKER

Leader in Charge & DofE Coordinator

SARAH PERRY

Inclusion Youth Mentor

JIM PRICE

Leader in Charge

STUART PARKINSON

Leader in Charge

ALED WILLIAMS

Assistant Youth Support Worker

FOSIA IBRAHIM

Assistant Youth Support Worker

AKAN UMO

Youth Support Worker

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - NORTH ELY

ELERI GRIFFITHS

Senior Youth Officer

CHARLIE OWEN

Youth Mentor- Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Ysgol Gyfun Gymra

MATTHEW LEWIS

Youth Mentor- Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Ysgol Gyfun Gymr

NATASHA SULTANA

Youth Mentor- Cardiff West Community High

JESS MAGEE

Youth Support Worker

TOM MACE

Assistant Youth Support Worker

YASMIN

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - POST 16

CAROLINE MILES

Senior Youth Officer

RACHAEL BARRY

Youth Mentor

SAMEERA NEWTON

Post 16 Youth Mentor

MICHELLE HILL

Post 16 Youth Mentor

LEANNE WILLIAMS

Post 16 Youth Mentor

RHIANNON LEE

Post 16 Youth Mentor

JORDAN HOWARD

Post 16 Youth Mentor

ZOE JONES

Post 16 Youth Mentor

WAYNE PALFREY

Post 16 Youth Mentor

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - STREET BASED

STEVE MCCAMBRIDGE

Senior Youth Officer

GARETH BENDLE

Leader in Charge

ANNAMAE SULLIVAN

Street Based Worker

NICK DOHERTY

Street Based Worker

ANN KEANE

Street Based Worker

TYLER COOK

Street Based Worker

MICHELLE HILL

Street Based Worker

DAVE BAKER

Street Based Worker

NASIR ADAM

Street Based Worker

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - TARGETED SUPPORT

CRAIG BARTLETT

Senior Youth Officer

KYM SULTANA

Pupil Inclusion Project Coordinator

NATALIE SIMONS

Youth Mentor- EOTAS

DARRYL PAYNE

Youth Mentor- Bryn-Y-Deryn School

EMMA REES

Youth Support Worker

STEPHEN ALABI

Youth Support Worker

PAIGE BARTLETT

Youth Support Worker

DARREN ROUTLEY

Youth Mentor- EOTAS

MICHAEL RICHARDS

YouthMentor- Greenhill School

JOSIE DOWNING

Youth Mentor- EOTAS

SARAH TENNETTA

Youth Mentor- EOTAS

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

MEET THE TEAM - POWERHOUSE

ROWAN LEWIS

Youth Mentor

SALLY THOMAS

Senior Youth Officer

RUSSELL MUNTON

Youth Mentor- Llanishen High School Leader in Charge

RHYANNON JORDAN

Youth Mentor- Corpus Christi High School

SAM DENNETT

Youth Mentor- St Teilo's Church in Wales High School

MANAZA SALIM

Youth Support Worker

JORDAN EDWARDS

Trainee Youth Worker

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch ymwneud â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd. Os ydych yn berson ifanc 11-25 oed, beth am ddod yn aelod o'r Gwasanaeth Ieuenctid? Cewch eich cefnogi gan ein tîm Gwaith Ieuenctid a cewch gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a phrofiadau newydd. Canfod sut gallwch ddod yn aelod o’r gwasanaeth ieuenctid

Mae ein gwasanaeth yn ceisio rhoi cyfleoedd sy'n cefnogi gwirfoddolwyr i weithio gyda phobl ifanc mewn cymunedau, gan eu hannog i chwarae rhan mewn newid bywydau pobl ifanc. Mae gyrfaoedd Gwaith Ieuenctid yn aml yn dechrau gyda chlybiau ieuenctid a gwirfoddolwyr sy'n darparu gweithgareddau, arweiniad a sgiliau bywyd i bobl ifanc! Mae'r cyfan yn dechrau gyda chi ac rydym yma i helpu. Gallwn hefyd helpu pobl ifanc i ystyried cyfleoedd gwirfoddoli eraill, a chyfeirio at sefydliadau eraill. Rhagor o wybodaeth ar wirfoddoli gyda ni. 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau cyffrous ac amrywiol i fyfyrwyr sy'n mynychu cyrsiau Gwaith Ieuenctid a Chymunedol o Lefel 2 hyd at Lefel 7.  Mae'r holl leoliadau wedi'u strwythuro o amgylch y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ac maent yn bodloni gofynion y cwrs perthnasol. Rhagor o wybodaeth ar ein cyfleon o ran lleoliadau gwaith. 

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer rolau amrywiol o fewn y gwasanaeth, o Weithwyr Cymorth Ieuenctid i Uwch Swyddogion Ieuenctid. Cliciwch Canfod pa swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd. 

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o adran Addysg Cyngor Caerdydd. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i ddatblygu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol drwy amrywiaeth o gyfleoedd. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau mewn cymunedau, profiadau cyfranogol, yn ogystal â gwybodaeth, cymorth ac arweiniad sy'n galluogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial unigryw. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau sy'n cynnig cymorth cyffredinol ac, i'r rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed, cymorth wedi'i dargedu.

Mae ein gweithwyr ieuenctid a'n gweithwyr cymorth ieuenctid yn weithlu cofrestredig sydd â chymwysterau cenedlaethol. Gwneud cais i gofrestru (ewc.cymru). Rydym yn gyfeillgar ac yn agos atoch, a'n diben yw helpu a gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau. Gallwn gefnogi pobl ifanc gyda gwybodaeth, arweiniad, cyfleoedd newydd a thrafodaethau ynghylch materion a allai fod yn effeithio arnynt hwy neu eu cyfoedion. Mae hawliau plant a CCUHP wedi'u hymgorffori yn yr holl waith a wnawn, gydag ymgynghoriadau rheolaidd yn digwydd yn barhaus. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i bartneriaeth ag UNICEF i wneud Caerdydd yn ddinas sy'n dda i blant.

Mae ein hymgysylltiad â phobl ifanc yn digwydd mewn canolfannau ieuenctid a chlybiau ieuenctid, ar y stryd lle mae pobl ifanc, yn ogystal ag mewn ysgolion a chymunedau. Rydym yn dechrau ymgysylltu mwy mewn mannau digidol, a gallwch ddilyn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol amrywiol i gael gwybod mwy. Ni allwn gyflawni gwaith gyda phobl ifanc yn unig, ac rydym wedi ymrwymo i gydweithio a phartneriaethau mewn cymunedau ledled Caerdydd. Cysylltwch â ni i ddysgu mwy.

CWRDD AR TIM

Canolfannau Ieuenctid

Lle i Fynd.

Mae gennym lawer o ganolfannau ieuenctid ledled Caerdydd. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r un iawn i chi lle rydych chi'n teimlo'n ddiogel i gael hwyl a chymdeithasu gyda'ch ffrindiau, a chreu rhai newydd.

Archwilio
Canolfannau Ieuenctid

Llais Ieuenctid

Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Mae gan bob person ifanc hawliau: Rydym ni, fel Cyngor sy’n cynrychioli pobl 11-25 oed, yn eirioli dros newid cadarnhaol a hawliau plant ledled y ddinas.

Archwilio
Llais Ieuenctid
Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Cardiff Branding 2

Dug Caeredin

Dysgwch sgiliau newydd, rhowch hwb i'ch CV!

Mae rhaglen Dug Caeredin yn gyfle gwych i wthio eich hun, ennill sgiliau newydd a datblygu hobïau a diddordebau newydd..

Archwilio
Dug Caeredin

Grantiau Arloesi Ieuenctid

Eisiau gwybod am weithgareddau yn eich ardal chi?

Rydym yn darparu Grantiau Arloesi Ieuenctid i'n partneriaid i ddarparu Gwaith Ieuenctid mewn cymunedau.

Archwilio
Grantiau Arloesi Ieuenctid
Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.