Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i wella datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol drwy gynnig cyfleoedd, gweithgareddau, profiadau, cymorth gwybodaeth ac arweiniad sy'n galluogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial unigryw. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnig cynnig cyffredinol ac ymyrraeth wedi'i thargedu.

Dysgu Fwy

Cardiff Branding

Back to Cwrdd â'r Tudalen Tîm

Zoe Jones hi / hi

Mentor Ieuenctid Ôl-16

Enw tîm: Swydd 16

Ffon:

Pryd a sut wnaethoch chi ymwneud â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd?

Dechreuais gyda Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn berson ifanc ar daith i Awstralia. Fe wnaeth hyn fy ysbrydoli i fod yn arweinydd ifanc a arweiniodd at wirfoddoli, yna at waith rhan amser â thâl ac at wneud cais i wneud gradd mewn gwaith ieuenctid yn y brifysgol. Dyma oedd dechrau fy ngyrfa broffesiynol rwy’n dal i’w mwynhau heddiw ac mae’n wych bod gartref eto ar ôl 13 mlynedd o fod i ffwrdd, gan weithio gyda'r bobl hynny a lle dechreuodd fy ngyrfa.

Ieithoedd Rwy'n Siarad

Ieithoedd Rwy'n Siarad: saesneg

Hoff beth am weithio i Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd

Cefnogi a chreu cyfleoedd i bobl ifanc a bod yn rhan o'u taith.

Cof gorau o weithio i Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd

Mynd ar daith ieuenctid i Awstralia lle dewisais fy ngyrfa a gwneud ffrindiau am oes, profiad unwaith mewn oes a rhywbeth na fyddaf byth yn ei anghofio.

food-icon

HOFF FWYD

Eidalaidd

food-icon

HOFF FISCUIT

Teisen Frau

food-icon

HOBIAU A DIDDORDEBAU

Chwarae pêl-rwyd, chwaraeon yn gyffredinol a chymdeithasu gyda ffrindiau

food-icon

MODEL RÔL

Fy nhad a oedd â’r farn gadarnhaol bod bywyd yn rhy fyr felly dylen ni fyw i'r eithaf

food-icon

SWYDD GYNTAF

Mentor Ieuenctid Ôl-16Bore Sadwrn mewn siop torri gwallt - ysgubo, golchi gwallt a gwneud te a choffi

 

Canolfannau Ieuenctid

Lle i Fynd.

Mae gennym lawer o ganolfannau ieuenctid ledled Caerdydd. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r un iawn i chi lle rydych chi'n teimlo'n ddiogel i gael hwyl a chymdeithasu gyda'ch ffrindiau, a chreu rhai newydd.

Archwilio
Canolfannau Ieuenctid

Llais Ieuenctid

Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Mae gan bob person ifanc hawliau: Rydym ni, fel Cyngor sy’n cynrychioli pobl 11-25 oed, yn eirioli dros newid cadarnhaol a hawliau plant ledled y ddinas.

Archwilio
Llais Ieuenctid
Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Cardiff Branding 2

Dug Caeredin

Dysgwch sgiliau newydd, rhowch hwb i'ch CV!

Mae rhaglen Dug Caeredin yn gyfle gwych i wthio eich hun, ennill sgiliau newydd a datblygu hobïau a diddordebau newydd..

Archwilio
Dug Caeredin

Grantiau Arloesi Ieuenctid

Eisiau gwybod am weithgareddau yn eich ardal chi?

Rydym yn darparu Grantiau Arloesi Ieuenctid i'n partneriaid i ddarparu Gwaith Ieuenctid mewn cymunedau.

Archwilio
Grantiau Arloesi Ieuenctid
Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.