Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Atgyferiaida

Sut mae’n gweithio

P'un a ydych yn gweithio gyda phobl ifanc o ddydd i ddydd neu'n ffrind i'r teulu, os ydych yn adnabod rhywun sydd angen hwb i ddatblygu eu hyder a'u sgiliau, gallwn weithio gyda chi i sicrhau eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt drwy ein rhaglen Mentora Ieuenctid. Credwn y gall pob person ifanc gyflawni ei botensial gyda'r cyfleoedd cywir a chymorth wedi'i deilwra sy'n diwallu eu hanghenion.

Pwy all atgyfeirio?

  • Rhiant / Gwarcheidwad
  • Person ifanc
  • Sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc

Sut i atgyfeirio

Mae atgyfeirio person ifanc yn broses syml. Bydd angen i chi lenwi un o'r ffurflenni atgyfeirio canlynol, yn dibynnu ar oedran y person ifanc rydych ei atgyfeirio. Os ydych yn gwneud atgyfeiriad ar gyfer person ifanc sydd o oedran ysgol, llenwch y ffurflen atgyfeirio hon: New_EIP_Form_v1point3_FINAL.pdf. Os ydych yn cyfeirio person ifanc sydd wedi gadael yr ysgol, yna llenwch y ffurflen atgyfeirio hon  EIP_Referral_Form_Post_16.docx .

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.