Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Atgyferiaida

Sut mae’n gweithio

P'un a ydych yn gweithio gyda phobl ifanc o ddydd i ddydd neu'n ffrind i'r teulu, os ydych yn adnabod rhywun sydd angen hwb i ddatblygu eu hyder a'u sgiliau, gallwn weithio gyda chi i sicrhau eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt drwy ein rhaglen Mentora Ieuenctid. Credwn y gall pob person ifanc gyflawni ei botensial gyda'r cyfleoedd cywir a chymorth wedi'i deilwra sy'n diwallu eu hanghenion.

Pwy all atgyfeirio?

  • Rhiant / Gwarcheidwad
  • Person ifanc
  • Sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc

Sut i atgyfeirio

Mae atgyfeirio person ifanc yn broses syml. Bydd angen i chi lenwi un o'r ffurflenni atgyfeirio canlynol, yn dibynnu ar oedran y person ifanc rydych ei atgyfeirio. Os ydych yn gwneud atgyfeiriad ar gyfer person ifanc sydd o oedran ysgol, llenwch y ffurflen atgyfeirio hon: ffurflen cymraeg

Dyma PDF yn disgrifio y broses: pdf y broses

Os ydych yn cyfeirio person ifanc sydd wedi gadael yr ysgol, yna llenwch y ffurflen atgyfeirio hon  EIP_Referral_Form_Post_16.docx .

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.