Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Canolfannau Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn cynnig mynediad agored tair noson yr wythnos i’r canolfannau ieuenctid, 44 wythnos o'r flwyddyn, ar draws y ddinas i pobl ifanc rhwn 11 a 25 mlwydd oed.  Mae Canolfannau Ieuenctid yn fan ble gall pobl ifanc gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau mewn amgylchedd diogel. Bydd gan bobl ifanc fynediad i'n tîm o Weithwyr Ieuenctid a fydd yn cefnogi datblygiad cymdeithasol, addysgol ac emosiynol pobl ifanc. 

Mae cyfleoedd dysgu anffurfiol, gwybodaeth ac arweiniad ar gael i bobl ifanc ynghylch ystod eang o faterion. Mae hyn yn galluogi pobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus am ddewisiadau bywyd a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. 

Edrychwch ar fwy o wybodaeth am bob Canolfan Ieuenctid drwy glicio ar y dolenni.

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.