Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Iechyd Emosiynol

Mae ymateb Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd i iechyd emosiynol yn cefnogi pobl ifanc, cydweithwyr, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i nodi strategaethau ymdopi iach i leihau'r angen am gymorth iechyd meddwl arbenigol. 

Gellir gwneud hyn drwy godi ymwybyddiaeth o iechyd emosiynol, darparu sesiynau grŵp gyda phobl ifanc a chyfeirio at wasanaethau cymorth.

Mae'r rhaglen iCare yn weithgaredd hunanofal sy'n ceisio helpu i'ch cefnogi gyda'ch iechyd a'ch lles emosiynol.  Mae hyn yn cynnwys blwch iCare, wedi'i lenwi â gweithgareddau ac anrhegion yn ymwneud â 5 synnwyr eich corff (sef golwg, sain, arogl, cyffyrddiad a blas). Diben y blwch yw eich helpu i ddechrau edrych ar yr hyn y mae hunanofal yn ei olygu i chi a sut y gallwch ailadeiladu eich blwch ar gyfer pan fydd angen ychydig o ‘TLC’ ychwanegol arnoch. Gallwch ei ail-lenwi ag unrhyw beth sy'n eich helpu i deimlo'n well a bydd hyn yn unigryw i chi.

Law yn llaw â hyn, mae yna gyfnodolyn hunanofal gyda gweithgareddau i'ch cefnogi i gydnabod eich cryfderau a'ch nodau personol, gyda rhywfaint o ymwybyddiaeth ofalgar a gweithgareddau hunanreoleiddiol defnyddiol ar gyfer pan fyddwch yn teimlo eich bod wedi'ch llethu. Rhowch gynnig arnyn nhw i weld yr hyn sy'n gweithio orau i chi – ychwanegwch y rhain at eich blwch iCare i'ch atgoffa o’r hyn sy'n eich helpu!

Yn dibynnu ar sut rydych chi'n teimlo, gallwch roi cynnig ar y rhaglen iCare hon ar eich pen eich hun, neu gydag oedolyn y gellir ymddiried ynddo fel Gweithiwr Ieuenctid. Y peth pwysicaf yw dechrau ar eich taith i greu eich pecyn cymorth hunanofal eich hun i'ch helpu pan fydd amseroedd ychydig yn anodd!

Os oes gennych ddiddordeb dysgu mwy am y rhaglen iCare, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ymagwedd gwasanaeth cyfan

  • Hyfforddiant staff o amgylch Canolbwyntio ar Atebion Byr, Cyfweld Ysgogol, Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, Hyfforddiant Hunanladdiad, Ymwybyddiaeth Ofalgar, ThYG (therapi ymddygiadol gwybyddol)/Gorbryder ac ati.
Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.