CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Iechyd Emosiynol

Mae ymateb Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd i iechyd emosiynol yn cefnogi pobl ifanc, cydweithwyr, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i nodi strategaethau ymdopi iach i leihau'r angen am gymorth iechyd meddwl arbenigol. 

Gellir gwneud hyn drwy godi ymwybyddiaeth o iechyd emosiynol, darparu sesiynau grŵp gyda phobl ifanc a chyfeirio at wasanaethau cymorth.

Mae'r rhaglen iCare yn weithgaredd hunanofal sy'n ceisio helpu i'ch cefnogi gyda'ch iechyd a'ch lles emosiynol.  Mae hyn yn cynnwys blwch iCare, wedi'i lenwi â gweithgareddau ac anrhegion yn ymwneud â 5 synnwyr eich corff (sef golwg, sain, arogl, cyffyrddiad a blas). Diben y blwch yw eich helpu i ddechrau edrych ar yr hyn y mae hunanofal yn ei olygu i chi a sut y gallwch ailadeiladu eich blwch ar gyfer pan fydd angen ychydig o ‘TLC’ ychwanegol arnoch. Gallwch ei ail-lenwi ag unrhyw beth sy'n eich helpu i deimlo'n well a bydd hyn yn unigryw i chi.

Law yn llaw â hyn, mae yna gyfnodolyn hunanofal gyda gweithgareddau i'ch cefnogi i gydnabod eich cryfderau a'ch nodau personol, gyda rhywfaint o ymwybyddiaeth ofalgar a gweithgareddau hunanreoleiddiol defnyddiol ar gyfer pan fyddwch yn teimlo eich bod wedi'ch llethu. Rhowch gynnig arnyn nhw i weld yr hyn sy'n gweithio orau i chi – ychwanegwch y rhain at eich blwch iCare i'ch atgoffa o’r hyn sy'n eich helpu!

Yn dibynnu ar sut rydych chi'n teimlo, gallwch roi cynnig ar y rhaglen iCare hon ar eich pen eich hun, neu gydag oedolyn y gellir ymddiried ynddo fel Gweithiwr Ieuenctid. Y peth pwysicaf yw dechrau ar eich taith i greu eich pecyn cymorth hunanofal eich hun i'ch helpu pan fydd amseroedd ychydig yn anodd!

Os oes gennych ddiddordeb dysgu mwy am y rhaglen iCare, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ymagwedd gwasanaeth cyfan

  • Hyfforddiant staff o amgylch Canolbwyntio ar Atebion Byr, Cyfweld Ysgogol, Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, Hyfforddiant Hunanladdiad, Ymwybyddiaeth Ofalgar, ThYG (therapi ymddygiadol gwybyddol)/Gorbryder ac ati.
Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.