Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Cymryd Rhan

Mae nifer o ffyrdd y gallwch ymwneud â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd. Os ydych yn berson ifanc 11-25 oed, beth am ddod yn aelod o'r Gwasanaeth Ieuenctid? Cewch eich cefnogi gan ein tîm Gwaith Ieuenctid a cewch gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a phrofiadau newydd. Canfod sut gallwch ddod yn aelod o’r gwasanaeth ieuenctid

Mae ein gwasanaeth yn ceisio rhoi cyfleoedd sy'n cefnogi gwirfoddolwyr i weithio gyda phobl ifanc mewn cymunedau, gan eu hannog i chwarae rhan mewn newid bywydau pobl ifanc. Mae gyrfaoedd Gwaith Ieuenctid yn aml yn dechrau gyda chlybiau ieuenctid a gwirfoddolwyr sy'n darparu gweithgareddau, arweiniad a sgiliau bywyd i bobl ifanc! Mae'r cyfan yn dechrau gyda chi ac rydym yma i helpu. Gallwn hefyd helpu pobl ifanc i ystyried cyfleoedd gwirfoddoli eraill, a chyfeirio at sefydliadau eraill. Rhagor o wybodaeth ar wirfoddoli gyda ni. 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau cyffrous ac amrywiol i fyfyrwyr sy'n mynychu cyrsiau Gwaith Ieuenctid a Chymunedol o Lefel 2 hyd at Lefel 7.  Mae'r holl leoliadau wedi'u strwythuro o amgylch y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ac maent yn bodloni gofynion y cwrs perthnasol. Rhagor o wybodaeth ar ein cyfleon o ran lleoliadau gwaith. 

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer rolau amrywiol o fewn y gwasanaeth, o Weithwyr Cymorth Ieuenctid i Uwch Swyddogion Ieuenctid. Cliciwch Canfod pa swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd. 

 

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.