Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

I Bobl Ifanc

Gallwch ddod yn aelod o Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd os ydych yn berson ifanc 11-25 oed, ac yn dymuno cymryd rhan yn unrhyw un o'r gwasanaethau a gynigiwn gan ganolfannau ieuenctid. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: gwaith ar y stryd, mentora ieuenctid, gwaith digidol a Chyngor Ieuenctid Caerdydd.  

Fel aelod byddwch yn cael y cyfle i:

  • Gael cymorth gan ein tîm Gwaith Ieuenctid cymwysedig
  • Cael amrywiaeth o brofiadau newydd
  • Cael eich llais wedi'i glywed a chael eich gwrando arnoch
  • Cyfrannu'n uniongyrchol at ddatblygu newidiadau sy'n effeithio ar bobl ifanc
  • Cael cymorth gyda'ch datblygiad addysgol, cymdeithasol a phersonol

Dim ond rhai o'r cyfleoedd rydyn ni'n eu cynnig yw’r rhain! Gallwch hefyd gymryd rhan mewn cymaint mwy o bethau. 

Mae'r cyfan yn dechrau gyda llenwi ffurflen aelodaeth y Gwasanaeth Ieuenctid, a fydd yn cymryd llai na phum munud i'w llenwi!

 

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.