Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
02
Medi
2019

Clwb Ieuenctid ar Discord - Cliciwch i ddarganfod mwy!

02-09-2019 - 31-01-2023
Rhydd
Clwb Ieuenctid ar Discord - Cliciwch i ddarganfod mwy!

Mae gennym ni gymaint i'w gynnig ar ein gweinydd Discord Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd – hyd yn oed pan nad ydym yn cynnal digwyddiad, gallwch sgwrsio â phawb, gwneud ffrindiau ar-lein newydd, a chymdeithasu. Rydyn ni hyd yn oed yn cael cyfarfodydd yng Nghaerdydd weithiau, ac yn mynd i'r sinema, yn cael picnic, neu'n mynd i fowlio! Gwiriwch fanylion i weld pha sesiynau ar-lein sydd i ddod.

21
Gorff
2022

Grangetown Girls Club *THURSDAYS*

21-07-2022 5:00 pm - 30-12-2022 7:30 pm
Rhydd
Grangetown Girls Club *THURSDAYS*

Clwb i merched yn rhedeg yn Pafiliwn Grangetown NOS IAU 5-7yp

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Shakilah Malik Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

14
Medi
2022

Sound Progression Sesiynau cerddoriaeth mynediad agored AM DDIM! *DYDD MERCHER*

14-09-2022 - 20-10-2022
Rhydd
Sound Progression Sesiynau cerddoriaeth mynediad agored AM DDIM! *DYDD MERCHER*

Mae ein sesiynau cerddoriaeth mynediad agored rhad ac am ddim yn cychwyn yn ôl yr wythnos hon mewn canolfannau ieuenctid ledled Caerdydd. Cliciwch ar y manylion i gael gwybod am gyfleoedd ar DDYDD MERCHER.

16
Medi
2022

Podledio efo Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

16-09-2022 - 18-11-2022
Rhydd
Podledio efo Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Ydych chi'n berson ifanc / grŵp o bobl ifanc 11-25 oed gyda newyddion, stori, cyflawniad neu sefyllfa bywyd rydych chi am ei rhannu? Gweithiwch gyda'r tîm digidol yn CYS i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed! Gellir ei gynnal yng Nghanolfan Ieuenctid Gogledd Trelái neu leoliad arall o'ch ddewis. Gwiriwch y manylion i drefnu'r cyfle!

20
Medi
2022

Sound Progression Sesiynau cerddoriaeth mynediad agored AM DDIM! *DYDD MAWRTH*

20-09-2022 - 18-10-2022
Rhydd
Sound Progression Sesiynau cerddoriaeth mynediad agored AM DDIM! *DYDD MAWRTH*

Mae ein sesiynau cerddoriaeth mynediad agored rhad ac am ddim yn cychwyn yn ôl yr wythnos hon mewn canolfannau ieuenctid ledled Caerdydd. Cliciwch ar y manylion i gael gwybod am gyfleoedd ar DDYDD MAWRTH.

21
Medi
2022

CALENDR WYTHNOSOL CYNHWYSIAD

21-09-2022 - 16-12-2022
Rhydd
CALENDR WYTHNOSOL CYNHWYSIAD

Cliciwch i weld rhestr o phethau i'w neud gyda ein criw Cynhwysiad.

22
Medi
2022

Sound Progression Sesiynau cerddoriaeth mynediad agored AM DDIM! *DYDD IAU*

22-09-2022 - 20-10-2022
Rhydd
Sound Progression Sesiynau cerddoriaeth mynediad agored AM DDIM! *DYDD IAU*

Mae ein sesiynau cerddoriaeth mynediad agored rhad ac am ddim yn cychwyn yn ôl yr wythnos hon mewn canolfannau ieuenctid ledled Caerdydd. Cliciwch ar y manylion i gael gwybod am gyfleoedd ar DDYDD IAU.

03
Hyd
2022

Clwb Hapchwarae CYS (Amser Tymor yn Unig)

03-10-2022 5:30 pm - 17-10-2022 7:30 pm
Rhydd
Clwb Hapchwarae CYS (Amser Tymor yn Unig)

Mae ein clwb Hapchwarae yn cynnig cyfle i chi wneud celf, coginio, chwarae gemau fideo, a chymdeithasu! Sylwch: AMSER TYMOR YN UNIG yw Clwb Hapchwarae - ni fydd yn rhedeg yn ystod y gwyliau!

03
Tach
2022

Dyddiadur Pafiliwn Butetown

03-11-2022 - 03-11-2023
Rhydd
Dyddiadur Pafiliwn Butetown

Cliciwch Manylion i weld byth sydd 'mlaen yn Pafiliwn Butetown.

10
Tach
2022

Amserlen Grassroots

10-11-2022 - 01-02-2023
Rhydd
Amserlen Grassroots

Dyme rhestr o beth sy'n mynd ymlaen yn Grassroots

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.