Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Mwy o gymorth

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o rwydwaith o wasanaethau sy'n ceisio cefnogi pobl ifanc wrth iddynt bontio i’w bywyd fel oedolion. Mae'r rhwydwaith ehangach hwn yn cynnwys Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Ehangach. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: gwasanaethau addysg, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau gyrfaoedd a chyflogaeth, gwasanaethau chwaraeon a hamdden yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector eraill. Darperir rhywfaint o gymorth Gwasanaethau Ieuenctid gan wasanaethau cymorth ieuenctid ehangach yng Nghaerdydd. 

Mae rhan hon y wefan wedi'i chynllunio i gynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad gan asiantaethau partner sy'n cynnig gwasanaethau arbenigol yn eu meysydd dethol.  Os caiff pobl ifanc eu hysbysu'n briodol, gallant, yn eu tro, wneud penderfyniadau gwybodus ar faterion sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae'r holl sefydliadau y cyfeirir atynt yn rai credadwy ac rydym yn sicrhau ein bod yn gwirio'r dolenni'n rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr y gallwch gyrchu cymorth yn effeithiol. Nid ni sy’n rhedeg y gwasanaethau hyn, os oes unrhyw faterion yn codi, cysylltwch â'r sefydliad. Os ydych yn sefydliad a hoffech gael eich cynnwys yn yr adran hon, cysylltwch â ni drwy e-bost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.