Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Mwy o gymorth

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o rwydwaith o wasanaethau sy'n ceisio cefnogi pobl ifanc wrth iddynt bontio i’w bywyd fel oedolion. Mae'r rhwydwaith ehangach hwn yn cynnwys Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Ehangach. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: gwasanaethau addysg, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau gyrfaoedd a chyflogaeth, gwasanaethau chwaraeon a hamdden yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector eraill. Darperir rhywfaint o gymorth Gwasanaethau Ieuenctid gan wasanaethau cymorth ieuenctid ehangach yng Nghaerdydd. 

Mae rhan hon y wefan wedi'i chynllunio i gynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad gan asiantaethau partner sy'n cynnig gwasanaethau arbenigol yn eu meysydd dethol.  Os caiff pobl ifanc eu hysbysu'n briodol, gallant, yn eu tro, wneud penderfyniadau gwybodus ar faterion sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae'r holl sefydliadau y cyfeirir atynt yn rai credadwy ac rydym yn sicrhau ein bod yn gwirio'r dolenni'n rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr y gallwch gyrchu cymorth yn effeithiol. Nid ni sy’n rhedeg y gwasanaethau hyn, os oes unrhyw faterion yn codi, cysylltwch â'r sefydliad. Os ydych yn sefydliad a hoffech gael eich cynnwys yn yr adran hon, cysylltwch â ni drwy e-bost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.