Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Deaf Hub Wales

Deaf Hub Wales

Ein gweledigaeth yw darparu man lle gall y byddar gwrdd â ffrindiau, teulu, cydweithwyr, gweithwyr proffesiynol a darparu canolbwynt ar gyfer cefnogaeth, addysg, gweithgaredd cymdeithasol, therapi ac eiriolaeth mewn amgylchedd diogel.

Explore

CANOLFAN CYMUNED CATHAYS

CANOLFAN CYMUNED CATHAYS

Gweithgareddau cynhwysol i pobl ifanc trwy clybiau a darpariaeth ar ol ysgol.

Explore

SNAP Cymru

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn elusen genedlaethol, unigryw i Gymru, a sefydlwyd ym 1986. Ei brif nod yw hyrwyddo addysg pobl yng Nghymru a chefnogi eu cynnwys.

Explore

Mencap Cymru

Mencap Cymru

Mencap Cymru yw llais anabledd dysgu yng Nghymru.

Explore

Sense

Sense

I bawb sy'n byw gydag anableddau cymhleth. I bawb sy'n fyddarddall. Mae Sense yma i helpu pobl i gyfathrebu a phrofi'r byd.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.