Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Caethiwed Gamblo

CAIS

CAIS

Mae CAIS ac Ystafell Fyw Caerdydd wedi sefydlu gwasanaeth effeithiol i bobl sy’n cael problemau gyda gamblo sydd ar gael i bobl ledled Cymru.

Explore

Gamcare

Gamcare

Y prif ddarparwr cymorth ar gyfer unrhyw un y mae gamblo cymhellol yn effeithio arno ym Mhrydain Fawr.

Explore

Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous

Cyngor am ddim a chyfrinachol i unrhyw un y mae gamblo yn effeithio arno’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Explore

Y GIG

Y GIG

Mae’r Clinig Gamblo Cymhellol Cenedlaethol yn trin pobl 16 oed a hŷn sy’n cael problemau gyda gamblo yng Nghymru a Lloegr.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.