Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Camddefnyddio Sylweddau

Y GWASANAETH LLES EMOSIYNOL

Y GWASANAETH LLES EMOSIYNOL

Pobl ifanc sydd yn cal profiadau gyda cyffuriau neu alcohol gallu cal cefnogaeth am ddim gan Emotional Wellbeing i helpu lleihau neu rhoi lan Sylweddau

Explore

ASH CYMRU

ASH CYMRU

Codi ymwybyddiaeth am yr effeithiau iechyd, cymdeithasol ac economaidd sy’n gysylltiedig ag ysmygu yng Nghymru - ein cenhadaeth yw creu Cymru ddi-fwg.

Explore

DAN 24/7

DAN 24/7

Mae llinell gymorth DAN 24/7 yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth a/neu gymorth o ran cyffuriau a/neu alcohol.

Explore

SIARADWCH A FRANK

SIARADWCH A FRANK

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am gyffuriau, eu heffeithiau a’r gyfraith.

Explore

NEWID ALCOHOL DU

NEWID ALCOHOL DU

Newid alcohol DU yw elusen arweiniol alcohol yn DU, weid creu or cydossdiad o Pryder Alcohol a Ymchwil Alcohol DU.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.