Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Cyflogaeth, Addysg & Hyfforddiant

Kickstart

Kickstart

Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol.

Explore

I MEWN I WAITH

I MEWN I WAITH

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am waith neu sy’n awyddus i uwch-sgilio.

Explore

DYSGU OEDOLION CAERDYDD

DYSGU OEDOLION CAERDYDD

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn falch o gynnig cyrsiau sy’n addas i ddysgwyr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Explore

GYRFA CYMRU

GYRFA CYMRU

Gall Gyrfa Cymru eich helpu i gynllunio eich gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i'r prentisiaethau, y cyrsiau a'r hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.

Explore

COLEG CAERDYDD A'R FRO

COLEG CAERDYDD A'R FRO

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o’r colegau mwyaf yn y DU, gan ddarparu addysg a hyfforddiant o safon ledled Prifddinas-ranbarth Cymru.

Explore

ACT Training

ACT Training

Mae ACT yn cynnig rhaglenni a chyfleoedd dysgu rhagorol. O raglenni hyfforddi, prentisiaethau a phrentisiaethau uwch ar draws 30 o sectorau.

Explore

YMDDIRIEDOLAETH TYWYSOG CYMRU

YMDDIRIEDOLAETH TYWYSOG CYMRU

Mae Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru yn elusen ieuenctid sy’n helpu pobl ifanc 11 i 30 oed gael swyddi, addysg a hyfforddiant.

Explore

ITEC

ITEC

Rydym ni’n cynnig cymorth i ddysgwyr a chyflogwyr drwy raglenni hyfforddi, sgiliau cyflogadwyedd, prentisiaethau a Thwf Swyddi Cymru.

Explore

Learning 4 life

Learning 4 life

Learning 4 Life yw rhaglen addysg a dysgu Llamau. Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd dysgu i bobl ifanc 16-24 oed mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Explore

SEFYDLIAD DINAS CAERDYDD

SEFYDLIAD DINAS CAERDYDD

Mae Sefydliad Dinas Caerdydd yn cynnig cyrsiau i bobl ifanc o raglenni hyfforddi i raddau sylfaen.

Explore

MPCT

MPCT

Mae MPCT yn ddarparwr hyfforddiant ffyniannus a nodedig y barnwyd ei fod yn neilltuol ym mhob maes gan Ofsted.

Explore

COLEG DEWI SANT

COLEG DEWI SANT

Coleg Catholig i’r gymuned sy’n ceisio canfod a gwireddu potensial llawn ei holl fyfyrwyr, mewn awyrgylch o gariad, gwasanaeth a pharch a ysbrydolir gan yr Iesu.

Explore

Coleg Y Cymoedd

Coleg Y Cymoedd

Mae Coleg y Cymoedd yn goleg addysg bellach yn Ne Cymru sydd â champws yn Aberdâr, Nantgarw, Y Rhondda ac Ystrad Mynach.

Explore

CYNOR CAERDYDD

CYNOR CAERDYDD

Gwneud cais am le mewn ysgol, dyddiadau tymor ysgol, dalgylchoedd, sut i gysylltu ag ysgol a chymorth Anghenion Addysgol Arbennig.

Explore

Media Academy Cymru

Media Academy Cymru

Sefydliad hyfforddi â ffocws ar bobl ifanc sy’n gweithio gyda gwahanol gymunedau ledled De Cymru.

Explore

Speakers for Schools

Speakers for Schools

Rydym yn helpu pobl ifanc i gael gafael ar y cyfleoedd gorau trwy sgyrsiau ysgol ysbrydoledig am ddim a phrofiad gwaith agoriadol llygaid.

Explore

Cardiff Commitment

Cardiff Commitment

Os ydych rhwng 16 a 24 oed gallwn eich helpu i ddewis eich camau nesaf. Porwch drwy'r opsiynau hyn i'ch helpu i benderfynu beth rydych am ei wneud nesaf.

Explore

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.