Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Digartrefedd

Llamau

Llamau

Cyfle i gael help a chymorth cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch, p’un ai a ydych angen help gyda digartrefedd eich hun neu yn adnabod rhywun sydd angen help.

Explore

Shelter Cymru

Shelter Cymru

Rydyn ni’n gweithio ar ran pobl sydd angen tai drwy gynnig cyngor arbenigol, annibynnol am ddim ac rydym yn ymgyrchu i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl yng Nghymru rhag cael cartref boddhaol, diogel.

Explore

Huggard

Huggard

Y brif ganolfan yng Nghymru ar gyfer pobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd.

Explore

CANOLFAN DEWISIADAU TAI

CANOLFAN DEWISIADAU TAI

Os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl drwy ffonio 029 2057 0750.

Explore

BWS BYDDIN YR IACHAWDWRIAETH

BWS BYDDIN YR IACHAWDWRIAETH

Mae’n gweithredu rhwng 6.30pm a 8.30pm ar ddydd Sul, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau gan barcio wrth ganolfan ddinesig Caerdydd yn agos at yr Amgueddfa Genedlaethol a Phlas-y-Parc.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.