Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Hawliau Plant

CAERDYDD SYDD YN DDA I BLANT

CAERDYDD SYDD YN DDA I BLANT

Ein nod yw gwneud Caerdydd yn Ddinas sy'n Gyfeillgar i Blant Ein huchelgais yw i Gaerdydd gael ei chydnabod yn Ddinas sy'n Gyfeillgar i Blant.

Explore

CYNGOR IEUENCTID CAERDYDD

CYNGOR IEUENCTID CAERDYDD

Rydym ni, fel cyngor cynrychioliadol ar gyfer plant 11-25 oed, yn eiriol dros newid cadarnhaol a hawliau plant ledled y ddinas.

Explore

COMISIYNYDD PLANT CYMRU

COMISIYNYDD PLANT CYMRU

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Explore

COFRESTRWCH I BLEIDLEISIO

COFRESTRWCH I BLEIDLEISIO

Bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau’r Senedd yn 2021, fel rhan o’r newidiadau mwyaf i’r broses ddemocrataidd yng Nghymru mewn hanner canrif.

Explore

SEND IEUENCTID CYMRU

SEND IEUENCTID CYMRU

Senedd Ieuenctid Cymru: Rydym am i'ch llais gael ei glywed fel rhan o'r broses ddemocrataidd yng Nghymru

Explore

PLANT YNG NGHYMRU

PLANT YNG NGHYMRU

Plant yng Nghymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru.

Explore

UNICEF

UNICEF

Mae UNICEF yn gweithio mewn mwy na 190 o wledydd a thiriogaethau i gyrraedd y plant a'r glasoed mwyaf difreintiedig.

Explore

CYNGOR IEUENCTID PRYDAIN

CYNGOR IEUENCTID PRYDAIN

Rydym yn grymuso pobl ifanc ledled y DU i ddweud eu dweud a chael eu clywed.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.