Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Rhieni Ifanc

CYNGOR A CHYMORTH I DEULUOEDD CAERDYDD

CYNGOR A CHYMORTH I DEULUOEDD CAERDYDD

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynig gwybodaeth, cyngor a cymorth i plant, pobl ifanc a ei teuluoedd.

Explore

DEECHRAU'N DEG

DEECHRAU'N DEG

Dechrau'n Deg yw rgalen sydd en wedi'i ariannu gan Llywodraeth Cymru a mae'n targedu plant oed 0-3 a ei teuluoedd sydd yn byw yn rhai aradaloedd o Caerdydd wedi'i ddiffinio gan ei cod post.

Explore

CYNNIG GOFAL PLANT CYMRU

CYNNIG GOFAL PLANT CYMRU

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn darparu pob rhiant cymywys sydd yn byw yn Caerdydd gyda 30 awr cyfunol gofal plant sydd yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth a plant 3 i 4 oed sydd yn cyfnod addysg sylfaenol lan i 48 wythnos pob blwyddyn.

Explore

BABANOD ROOTS

BABANOD ROOTS

Cyfloedd i rhieni ifanc cwrdd lan a rhieni ifanc eraill.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.