Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Rhywun i siarad â

Meic

Meic

Meic yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Explore

Child Line

Child Line

Cyngor cyfrinachol ac am ddim i bobl ifanc yn y DU

Explore

NSPCC

NSPCC

Os ydych yn pryderu am blentyn, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â’n cwnselwyr proffesiynol i gael help, cyngor a chymorth.

Explore

Papyrus

Papyrus

Cymorth cyfrinachol i bobl dan 35 oed sydd mewn perygl o ladd eu hunain ac i eraill sy’n pryderu amdanynt.

Explore

Kooth

Kooth

Cwnselwyr ar gael tan 10pm bob dydd. Cwnsela ar-lein am ddim, diogel a dienw i bobl ifanc.

Explore

Anxiety UK

Anxiety UK

Cyngor a chymorth i bobl sy’n byw gyda gorbryder.

Explore

Beat

Beat

Llinell gymorth, gwe-sgwrs a grwpiau cymorth ar-lein i bobl ifanc dan 18 oed gydag anhwylderau bwyta, megis anorexia a bulimia.

Explore

Campaign Against Living Miserably

Campaign Against Living Miserably

Clust i wrando, gwybodaeth a chymorth i ddynion sydd mewn perygl o ladd eu hunain, gan gynnwys gwe-sgwrs.

Explore

Refugee

Refugee

Help a chefnogaeth i bobl ifanc y mae trais domestig yn effeithio arnynt.

Explore

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.