Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Rhywun i siarad â

Meic

Meic

Meic yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Explore

Child Line

Child Line

Cyngor cyfrinachol ac am ddim i bobl ifanc yn y DU

Explore

NSPCC

NSPCC

Os ydych yn pryderu am blentyn, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â’n cwnselwyr proffesiynol i gael help, cyngor a chymorth.

Explore

Papyrus

Papyrus

Cymorth cyfrinachol i bobl dan 35 oed sydd mewn perygl o ladd eu hunain ac i eraill sy’n pryderu amdanynt.

Explore

Kooth

Kooth

Cwnselwyr ar gael tan 10pm bob dydd. Cwnsela ar-lein am ddim, diogel a dienw i bobl ifanc.

Explore

Anxiety UK

Anxiety UK

Cyngor a chymorth i bobl sy’n byw gyda gorbryder.

Explore

Beat

Beat

Llinell gymorth, gwe-sgwrs a grwpiau cymorth ar-lein i bobl ifanc dan 18 oed gydag anhwylderau bwyta, megis anorexia a bulimia.

Explore

Campaign Against Living Miserably

Campaign Against Living Miserably

Clust i wrando, gwybodaeth a chymorth i ddynion sydd mewn perygl o ladd eu hunain, gan gynnwys gwe-sgwrs.

Explore

Refugee

Refugee

Help a chefnogaeth i bobl ifanc y mae trais domestig yn effeithio arnynt.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.