Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Beth rydy'n ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed gymryd rhan mewn rhaglenni a phrosiectau ar draws dinas Caerdydd. Gall pobl ifanc gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a rhaglenni addysgol yn ein Canolfannau ar draws y ddinas ac mae rhywbeth i bawb; os ydych chi eisiau cymryd rhan neu eisiau ymlacio a chael hwyl gyda ffrindiau, dyma’r lle i fod.

Rydym hefyd yn darparu rhaglenni pwrpasol sy'n galluogi pobl ifanc i ddatblygu neu gynyddu sgiliau sydd ganddynt, sy'n allweddol wrth ddatblygu hyder, cymhelliant, datrys problemau, gwaith tîm, sicrhau y caiff eu llais ei glywed, cynllunio gweithredu a gosod nodau a fydd oll yn gwella eich CV neu geisiadau am gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth yn y dyfodol.

Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Customer Review

No reviews yet
Write a review
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.