Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Cymryd Rhan

Mae nifer o ffyrdd y gallwch ymwneud â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd. Os ydych yn berson ifanc 11-25 oed, beth am ddod yn aelod o'r Gwasanaeth Ieuenctid? Cewch eich cefnogi gan ein tîm Gwaith Ieuenctid a cewch gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a phrofiadau newydd. Canfod sut gallwch ddod yn aelod o’r gwasanaeth ieuenctid

Mae ein gwasanaeth yn ceisio rhoi cyfleoedd sy'n cefnogi gwirfoddolwyr i weithio gyda phobl ifanc mewn cymunedau, gan eu hannog i chwarae rhan mewn newid bywydau pobl ifanc. Mae gyrfaoedd Gwaith Ieuenctid yn aml yn dechrau gyda chlybiau ieuenctid a gwirfoddolwyr sy'n darparu gweithgareddau, arweiniad a sgiliau bywyd i bobl ifanc! Mae'r cyfan yn dechrau gyda chi ac rydym yma i helpu. Gallwn hefyd helpu pobl ifanc i ystyried cyfleoedd gwirfoddoli eraill, a chyfeirio at sefydliadau eraill. Rhagor o wybodaeth ar wirfoddoli gyda ni. 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau cyffrous ac amrywiol i fyfyrwyr sy'n mynychu cyrsiau Gwaith Ieuenctid a Chymunedol o Lefel 2 hyd at Lefel 7.  Mae'r holl leoliadau wedi'u strwythuro o amgylch y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ac maent yn bodloni gofynion y cwrs perthnasol. Rhagor o wybodaeth ar ein cyfleon o ran lleoliadau gwaith. 

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer rolau amrywiol o fewn y gwasanaeth, o Weithwyr Cymorth Ieuenctid i Uwch Swyddogion Ieuenctid. Cliciwch Canfod pa swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd. 

 

Print

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.