Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Ar gyfer pobl ifanc

Gallwch ddod yn aelod o Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd os ydych yn berson ifanc 11-25 oed, ac yn dymuno cymryd rhan yn unrhyw un o'r gwasanaethau a gynigiwn gan ganolfannau ieuenctid. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: gwaith ar y stryd, mentora ieuenctid, gwaith digidol a Chyngor Ieuenctid Caerdydd.  

Fel aelod byddwch yn cael y cyfle i:

  • Gael cymorth gan ein tîm Gwaith Ieuenctid cymwysedig
  • Cael amrywiaeth o brofiadau newydd
  • Cael eich llais wedi'i glywed a chael eich gwrando arnoch
  • Cyfrannu'n uniongyrchol at ddatblygu newidiadau sy'n effeithio ar bobl ifanc
  • Cael cymorth gyda'ch datblygiad addysgol, cymdeithasol a phersonol

Dim ond rhai o'r cyfleoedd rydyn ni'n eu cynnig yw’r rhain! Gallwch hefyd gymryd rhan mewn cymaint mwy o bethau. 

Mae'r cyfan yn dechrau gyda llenwi ffurflen aelodaeth y Gwasanaeth Ieuenctid, a fydd yn cymryd llai na phum munud i'w llenwi!

 

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.