Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn galluogi pobl i chwarae rhan weithredol mewn cymdeithas, cyfrannu at newid cymdeithasol cadarnhaol, a chefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial. Bydd ein cyfleoedd gwirfoddoli yn eich galluogi i gael profiadau mewn lleoliadau Canolfannau Ieuenctid, gan weithio gydag amrywiaeth o bobl ifanc. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i weithio tuag at gymwysterau Gwaith Ieuenctid achrededig.  Os hoffech wybod mwy am wirfoddoli, cysylltwch ag Uwch Swyddog Ieuenctid yn eich canolfan ddewis i gael gwybod mwy (cliciwch yma). 

Arweinwyr Ifanc

Mae ein rhaglen Arweinwyr Ifanc yn caniatáu i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a chyfrifoldebau pwysig. Mae'r sgiliau a'r cyfrifoldebau hyn yn angenrheidiol gan fod arweinwyr ifanc yn chwarae rhan bwysig yn y gwasanaeth rydym yn ei gynnig i bobl ifanc.

Mae dod yn arweinydd ifanc yn fraint; ymrwymo eich hun i'r rôl hon yn benderfyniad pwysig i'w wneud. Er mwyn cael rôl arweinydd ifanc y gwaith ieuenctid, bydd angen i chi:

  • fod â diddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc
  • bod ag amser i’w gynnig
  • bod yn anfeirniadol

Fel arweinydd ifanc, mae'n debygol y byddwch yn gwneud amrywiaeth o swyddi fel:

  • rhoi cymorth ar gyfer gweithgareddau gwaith ieuenctid
  • gweithio fel rhan o'r tîm gwaith ieuenctid
  • cyfrannu tuag at gynllunio a gwerthuso gweithgareddau gwaith ieuenctid

I gael gwybod mwy, cysylltwch ag Uwch Swyddog Ieuenctid yn eich ardal (cliciwch yma).

Gwirfoddoli ehangach

Mae sawl ffordd o roi o'ch amser i helpu eraill – o gael paned o de gyda chymydog oedrannus, i helpu yn eich ardal leol, neu wneud ymrwymiad rheolaidd i wirfoddoli gydag elusen neu grŵp cymunedol. Gall ein staff eich cefnogi i nodi lleoliad addas drwy nodi eich sgiliau, yn ogystal â gweithio gyda grwpiau gwirfoddoli a sefydliadau'r trydydd sector. Gall gwirfoddoli eich galluogi i gwrdd â phobl newydd, ennill sgiliau newydd a chael amrywiaeth o brofiadau newydd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

 

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.