Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Rhywun i siarad â

Meic

Meic

Meic yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Explore

Child Line

Child Line

Cyngor cyfrinachol ac am ddim i bobl ifanc yn y DU

Explore

NSPCC

NSPCC

Os ydych yn pryderu am blentyn, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â’n cwnselwyr proffesiynol i gael help, cyngor a chymorth.

Explore

Papyrus

Papyrus

Cymorth cyfrinachol i bobl dan 35 oed sydd mewn perygl o ladd eu hunain ac i eraill sy’n pryderu amdanynt.

Explore

Kooth

Kooth

Cwnselwyr ar gael tan 10pm bob dydd. Cwnsela ar-lein am ddim, diogel a dienw i bobl ifanc.

Explore

Anxiety UK

Anxiety UK

Cyngor a chymorth i bobl sy’n byw gyda gorbryder.

Explore

Beat

Beat

Llinell gymorth, gwe-sgwrs a grwpiau cymorth ar-lein i bobl ifanc dan 18 oed gydag anhwylderau bwyta, megis anorexia a bulimia.

Explore

Campaign Against Living Miserably

Campaign Against Living Miserably

Clust i wrando, gwybodaeth a chymorth i ddynion sydd mewn perygl o ladd eu hunain, gan gynnwys gwe-sgwrs.

Explore

Refugee

Refugee

Help a chefnogaeth i bobl ifanc y mae trais domestig yn effeithio arnynt.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.