Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Canolfan Ieuenctid Llanrhymni

Ynghylch

Mae Canolfan Ieuenctid Llanrhymni yn ganolfan brysur yng nghanol Llanrhymni. Wedi'i leoli mewn clwb bocsio yn Llanrhymni Phoneix, mae'r adeilad yn cynnig prosiectau ffitrwydd a lles i'r gymuned ac ysgolion lleol gan gynnwys bocsio'n garedig, meddyliau cryf, clwb bocsio a chefnogi grwpiau digartref.   Gall pobl ifanc ddod i'r ganolfan i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy'n amrywio o goginio a chelf i waith seiliedig ar broblemau, prosiectau sgiliau bywyd a chymdeithasu mewn amgylchedd diogel. Mae gennym gyfleusterau chwaraeon dan do i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae staff cymwysedig ar y safle i gynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o faterion i bobl ifanc.

'Y gegin yw fy hoff ran o'r clwb ieuenctid – rwy'n hoffi coginio gwahanol bethau bob wythnos a gweld wynebau pobl pan fyddan nhw'n rhoi cynnig ar goginio' (Person Ifanc)

Oriau Agor

Dydd Llun – 6-9pm Dydd Iau Plant iau (Bl 7+8)

Dydd Mercher 6-9pm Plant hŷn (Bl 9 i 11)

'Roedd coginio Cinio Nadolig y llynedd i bawb yn y Clwb Ieuenctid yn anhygoel, roedd yn teimlo fel teulu mawr' (Person Ifanc)

Darpariaeth mynediad agored yw hon, sy'n golygu y gallwch alw heibio. Os hoffech gael sgwrs cyn dod, cysylltwch â ni naill ai drwy gyfryngau cymdeithasol, e-bost neu dros y ffôn. Mae manylion isod:

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07970642646
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cyfeiriad: Llanrumney Phoenix ABC, Llanrumney, CF3 5NX

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Llanrumney 1
Shutterstock 1654091614
Shutterstock 360495389
Shutterstock 470583884
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Customer Review

No reviews yet
Write a review
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.