Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Canolfan Ieuenctid Butetown

Ynghylch

Mae Butetown yn ganolfan brysur yng nghanol cymuned Butetown, sy’n darparu cymorth a gwasanaethau i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Gall pobl ifanc ddod i'r ganolfan i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Mae'r rhain yn amrywio o weithgareddau cerddoriaeth a chelfyddydol i waith seiliedig ar broblemau, prosiectau sgiliau bywyd a chymdeithasu mewn amgylchedd diogel. Mae gennym ystafell amlgyfrwng newydd lle gallwch ddysgu sgiliau o amgylch creu fideos, yn ogystal â neuadd chwaraeon dan do i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae staff cymwysedig ar y safle i gynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o faterion i bobl ifanc.

Mae'r ddarpariaeth wedi'i lleoli mewn canolfan pobl ifanc lle gall pobl ifanc gael amrywiaeth o wasanaethau cymorth a mynediad gan gynnwys: tai, i-mewn-i-waith a llyfrgell.

Oriau Agor

Mae'r clwb Ieuenctid ar agor dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener i bobl ifanc 11-25 oed.

Dydd Mawrth Plant Iau (Bl 6, 7+8) 5:30-8:30pm

Dydd Iau Plant hŷn (Bl 9+) 6-9pm

Dydd Gwener Plant hŷn (Bl 9+) 6-9pm

Darpariaeth mynediad agored yw hon, sy'n golygu y gallwch alw heibio. Os hoffech gael sgwrs cyn dod, cysylltwch â ni naill ai drwy gyfryngau cymdeithasol, e-bost neu dros y ffôn. Mae manylion isod:

Shutterstock 1295920903
Shutterstock 1654091614
Shutterstock 360495389
Shutterstock 470583884
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07870369807
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cyfeiriad: Butetown Pavilon, Butetown, CF10 5FE

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Customer Review

No reviews yet
Write a review
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.