Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Canolfan Ieuenctid Eastmoors

Ynghylch

Mae Canolfan Ieuenctid Eastmoors yn ganolfan brysur yng nghanol y gymuned STAR, sy’n cynnig cymorth a gwasanaethau i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.   Gall pobl ifanc ddod i'r ganolfan i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Mae'r rhain yn amrywio o weithgareddau cerddoriaeth a chelfyddydol i waith seiliedig ar broblemau, prosiectau sgiliau bywyd a chymdeithasu mewn amgylchedd diogel.  Mae gennym stiwdio gerddoriaeth a neuadd theatr lle gallwch fynd i’r afael â gwneud eich cerddoriaeth eich hun neu gymryd rhan mewn sioeau. Mae staff cymwysedig ar y safle i gynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o faterion i bobl ifanc.

 Mae'r ganolfan hefyd yn cefnogi sefydliadau eraill i weithio yn y gymuned, gyda gwasanaethau i mewn i waith yn cynnig hyfforddiant a chymorth cyflogaeth a chwmni ‘Ministry of Life Education’ yn darparu cyrsiau cerddoriaeth BTEC.

"Rwyf wedi bod yn colli Eastmoors yn ystod y cyfnod cloi, y rhyngweithio â staff a gwrando ar gerddoriaeth. Rwy'n edrych ymlaen at gynllunio teithiau i barciau thema a cherdded i fyny mynyddoedd a dod yn uwch arweinydd." (Person ifanc)

Oriau Agor

Mae'r clwb Ieuenctid ar agor dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener i bobl ifanc 11-25 oed.

Mae'r ganolfan ar agor ar nos Fawrth ar gyfer clwb ieuenctid iau ac ar ddydd Iau a dydd Gwener ar gyfer aelodau hŷn y clwb ieuenctid.

Dydd Mawrth Plant Iau (Bl 6, 7+8) 6-9pm

Dydd Iau Plant hŷn (Bl 9+) 6-9pm

Dydd Gwener Plant hŷn (Bl 9+) 6-9pm

"Mae llawer o bethau y galla i eu dweud am Eastmoors gyda'r atgofion rydw i wedi'u cael yno dros beth amser. Rydw i wedi gweld staff yn gadael a staff yn dod ond staff gorau Eastmoors yw'r rhai sydd gyda nhw nawr, y rhai sy'n gallu cymryd jôc ond sy'n gallu bod o ddifrif ar adegau ond y rhan orau yw sut maen nhw'n eich cefnogi i gael y dyfodol rydych chi ei eisiau." (Person ifanc)

Darpariaeth mynediad agored yw hon, sy'n golygu y gallwch alw heibio. Os hoffech gael sgwrs cyn dod, cysylltwch â ni naill ai drwy gyfryngau cymdeithasol, e-bost neu dros y ffôn. Mae manylion isod:

Shutterstock 1295920903
Shutterstock 1654091614
Shutterstock 360495389
Shutterstock 470583884
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 0290462858
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cyfeiriad: Eastmoors Youth Centre, Caerdydd, CF24 2AD

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Customer Review

No reviews yet
Write a review
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.