Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Canolfan Ieuenctid y Pwerdy

Ynghylch

Mae Canolfan Ieuenctid y Pwerdy yn ganolfan brysur yng nghalon cymuned Llanedern, sy’n cynnig cymorth a gwasanaethau i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.   Gall pobl ifanc ddod i'r ganolfan i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Mae'r rhain yn amrywio o weithgareddau cerddoriaeth a chelfyddydol i waith seiliedig ar broblemau, prosiectau sgiliau bywyd a chymdeithasu mewn amgylchedd diogel. Mae gennym stiwdio gerddoriaeth ble gallwch ddysgu sgiliau o amgylch creu rhythm neu ganu, yn ogystal â neuadd chwaraeon dan do i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae staff cymwysedig ar y safle i gynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o faterion i bobl ifanc.

"Y clwb ieuenctid yw'r unig le y gallwn ymlacio y rhan fwyaf o'r amser. Dwi'n gallu siarad â gweithwyr ieuenctid a gweld fy ffrindiau" (Person Ifanc)

Mae'r ddarpariaeth ieuenctid wedi'i lleoli mewn hyb cymunedol sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth a mynediad gan gynnwys: tai, cyngor ar arian, i mewn i waith a gwasanaethau llyfrgell.

Oriau Agor

Mae'r clwb Ieuenctid ar agor dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener i bobl ifanc 11-25 oed.

Dydd Mawrth Plant hŷn (Bl 9 i 11) 5:30-8:30pm

Dydd Iau Plant iau (Bl 7+8) 6-9pm

Dydd Iau    Rhieni Ifanc (rhieni dan 25 mlwydd oed) 1:15 - 2:45pm

Dydd Gwener Plant hŷn (Bl 9+) 6-9pm

Darpariaeth mynediad agored yw hon, sy'n golygu y gallwch alw heibio. Os hoffech gael sgwrs cyn dod, cysylltwch â ni naill ai drwy gyfryngau cymdeithasol, e-bost neu dros y ffôn. Mae manylion isod:

Shutterstock 1295920903
Shutterstock 1654091614
Shutterstock 360495389
Shutterstock 470583884
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 02922 330201
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cyfeiriad: The Power House Maelfa, Caerdydd, CF23 9PN

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Customer Review

No reviews yet
Write a review
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.