Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn galluogi pobl i chwarae rhan weithredol mewn cymdeithas, cyfrannu at newid cymdeithasol cadarnhaol, a chefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial. Bydd ein cyfleoedd gwirfoddoli yn eich galluogi i gael profiadau mewn lleoliadau Canolfannau Ieuenctid, gan weithio gydag amrywiaeth o bobl ifanc. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i weithio tuag at gymwysterau Gwaith Ieuenctid achrededig.  Os hoffech wybod mwy am wirfoddoli, cysylltwch ag Uwch Swyddog Ieuenctid yn eich canolfan ddewis i gael gwybod mwy (cliciwch yma). 

Arweinwyr Ifanc

Mae ein rhaglen Arweinwyr Ifanc yn caniatáu i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a chyfrifoldebau pwysig. Mae'r sgiliau a'r cyfrifoldebau hyn yn angenrheidiol gan fod arweinwyr ifanc yn chwarae rhan bwysig yn y gwasanaeth rydym yn ei gynnig i bobl ifanc.

Mae dod yn arweinydd ifanc yn fraint; ymrwymo eich hun i'r rôl hon yn benderfyniad pwysig i'w wneud. Er mwyn cael rôl arweinydd ifanc y gwaith ieuenctid, bydd angen i chi:

  • fod â diddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc
  • bod ag amser i’w gynnig
  • bod yn anfeirniadol

Fel arweinydd ifanc, mae'n debygol y byddwch yn gwneud amrywiaeth o swyddi fel:

  • rhoi cymorth ar gyfer gweithgareddau gwaith ieuenctid
  • gweithio fel rhan o'r tîm gwaith ieuenctid
  • cyfrannu tuag at gynllunio a gwerthuso gweithgareddau gwaith ieuenctid

I gael gwybod mwy, cysylltwch ag Uwch Swyddog Ieuenctid yn eich ardal (cliciwch yma).

Gwirfoddoli ehangach

Mae sawl ffordd o roi o'ch amser i helpu eraill – o gael paned o de gyda chymydog oedrannus, i helpu yn eich ardal leol, neu wneud ymrwymiad rheolaidd i wirfoddoli gydag elusen neu grŵp cymunedol. Gall ein staff eich cefnogi i nodi lleoliad addas drwy nodi eich sgiliau, yn ogystal â gweithio gyda grwpiau gwirfoddoli a sefydliadau'r trydydd sector. Gall gwirfoddoli eich galluogi i gwrdd â phobl newydd, ennill sgiliau newydd a chael amrywiaeth o brofiadau newydd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

 

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.