Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

LGBTQ+

UMBRELLAS

UMBRELLAS

Clwb ieuenctid LHDTC+ sydd yn rhedeg ar nos wener yn Canolfan Ieuenctid Eastmoors.

Explore

Stonewall

Stonewall

Mae Stonewall Cymru yn ymgyrchu dros gydraddoldeb pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol ledled Prydain.

Explore

Pride Cymru

Pride Cymru

Mae Pride Cymru yn elusen a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n gweithio i gael gwared ar wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hil, crefydd neu allu.

Explore

Dyn Wales

Dyn Wales

Mae prosiect Dyn Cymru Ddiogelach yn cynnig cymorth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol sy’n cael eu cam-drin gan eu partner.

Explore

Glitter Cymru

Glitter Cymru

Mae Glitter Cymru yn grŵp sy’n cwrdd yn gymdeithasol yng Nghaerdydd ar gyfer pobl Ddu, Asiaidd a Phobl o Leiafrifoedd Ethnig (BAME) sy'n Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT+).

Explore

Trans*From Youth Cymru

Trans*From Youth Cymru

Prosiect tair blynedd sydd â’r nod o wella’r ddealltwriaeth o hunaniaethau traws* a rhywedd anneuaidd ymhlith gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc ledled Cymru.

Explore

Switchboard

Switchboard

Mae Switchboard yn wasanaeth clust i wrando cyfrinachol ar gyfer cymunedau Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. Rydym yn cynnig cymorth drwy ein llinell gymorth, e-bost a gwasanaeth negeseua gwib, o 10am-10pm bob dydd.

Explore

Impact Cathays

Impact Cathays

Grŵp ieuenctid LHDTC+ 52 wythnos y flwyddyn. Amgylchedd cyfeillgar a diogel sy’n eich galluogi i ddod yn ffrindiau gyda phobl o’r un anian, wrth gymdeithasu, cymryd rhan mewn chwaraeon, celf a chrefft, cymryd rhan mewn gweithdai ac weithiau teithiau ac arhosiadau preswyl.

Explore

Bi Cymru

Bi Cymru

Croeso i Bi Cymru - Rhwydwaith Cymru ar gyfer pobl ag atyniad at fwy nag un rhyw a phobl sy'n credu y gallent fod yn ddeurywiol.

Explore

Belong

Belong

Mae Belong yn rhedeg gweithdai i bobl ifanc trawsryweddol 12-16 a 17-25 oed yng nghanol Caerdydd.

Explore

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.