Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Iechyd Rhywiol

GWASANAETH PERTHNASOEDD IACH

GWASANAETH PERTHNASOEDD IACH

Gwasanaeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd arbenigol a chyfrinachol yn benodol ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Explore

CYMRU CHWAREUS

CYMRU CHWAREUS

Profi gartref am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.

Explore

Brook

Brook

Brook yw’r unig elusen genedlaethol sy’n cynnig gwasanaethau iechyd rhywiol clinigol a gwasanaethau addysg a lles i bobl ifanc.

Explore

ADRAN IECHYD RHYWIOL

ADRAN IECHYD RHYWIOL

Mae’r Adran Iechyd Rhywiol yn darparu gwasanaeth iechyd rhywiol cynhwysfawr ledled Caerdydd a’r Fro.

Explore

CYNLLUN CERDYN - C

CYNLLUN CERDYN - C

Mae Cynllun Cerdyn C YMCA Caerdydd yn gynllun cydlynol sy’n dosbarthu condomau am ddim ar gyfer pobl ifanc 13-25 oed ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Explore

Sex Wise

Sex Wise

Rydym ni yma i roi cyngor gonest i chi am atal cenhedlu, beichiogrwydd, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a phleser.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.